transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dimensions of psychological adjustment to illness in rheumatoid arthritis. A preliminary report.

Författare och institution:
Kåre Berglund (-); Lars-Olof Persson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Scandinavian journal of rheumatology, 19 ( 4 ) s. 311-5
ISSN:
0300-9742
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Adaptation, Psychological, Adult, Aged, Arthritis, Rheumatoid, psychology, Attitude to Health, Female, Humans, Male, Middle Aged, Questionnaires, Self Concept
Postens nummer:
79458
Posten skapad:
2008-12-02 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007