transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Research on parenthood and the internet: Themes and trends.

Författare och institution:
Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete); Lars Plantin (-)
Publicerad i:
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 2 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
79445
Posten skapad:
2008-12-02 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007