transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Izergin-Korepin-type identity for the 8VSOS model, with applications to alternating sign matrices

Författare och institution:
Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Advances in Applied Mathematics, 43 ( 2 ) s. 137-155
ISSN:
0196-8858
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We obtain a new expression for the partition function of the 8VSOS model with domain wall boundary conditions, which we consider to be the natural extension of the Izergin-Korepin formula for the six-vertex model. As applications, we find dynamical (in the sense of the dynamical Yang-Baxter equation) generalizations of the enumeration and 2-enumeration of alternating sign matrices. The dynamical enumeration has a nice interpretation in terms of three-colourings of the square lattice.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
79437
Posten skapad:
2008-12-02 12:08
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007