transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marine epiphytic diatoms of the shallow littoral zone in Potter Cove, King George Island, Antarctica

Författare och institution:
Adil Y Al-Handal (Institutionen för marin ekologi); Angela Wulff (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Botanica Marina, 51 s. 411-435
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
79425
Posten skapad:
2008-12-02 11:40
Posten ändrad:
2010-06-28 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007