transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unemployment, Early Retirement, and Changes in the Gender Incoem Gap in Urban China

Författare och institution:
Shi Li (-); Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Research on Income Distribution in China III, s. 362 - 389
ISBN:
978-7-303-09108-9
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
Inkomster, arbetslöshet, förtidspension, kön, Kina
Postens nummer:
79395
Posten skapad:
2008-12-02 10:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007