transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Income Inequality and Regional Differences in China

Författare och institution:
Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete); Shi Li (-); Terry Sicular (-); Ximing Yue (-)
Publicerad i:
Research on Income Distribution in China III, s. 92 - 119
ISBN:
978-7-303-09108-9
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
Inkomster, inkomstfördelning, Kina
Ytterligare information:
Kinesiska språket
Postens nummer:
79390
Posten skapad:
2008-12-02 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007