transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Busskrascher i media, Rasbo - Uppsala

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Scandinavian Update Magazine, ( 1 ) s. 7-11
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Busskrasch, skadeplats, massmedia, skaderapportering, trafikmedicin, helikoptrar, Rasbo, Uppsala
Postens nummer:
79356
Posten skapad:
2008-12-02 07:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007