transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterization of six microsatellite loci in the Baltic blue mussel Mytilus trossulus and cross-species amplification in North Sea Mytilus edulis

Författare och institution:
J. Gardeström (-); Ricardo. T. Pereyra (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); Carl André (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publicerad i:
Conservation Genetics, 9 ( 4 ) s. 1003-1005
ISSN:
1566-0621
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The blue mussel Mytilus trossulus occurs in the Pacific and in the North Atlantic. We developed and characterized six microsatellite loci for Baltic M. trossulus. Seventeen microsatellite loci were screened, of which six were polymorphic. The number of alleles among 50 individuals ranged from 3 to 13 and the observed and expected heterozygosity were 0.09-0.46 and 0.34-0.86, respectively. The loci were also tested for cross amplification in M. edulis, in which four of the six microsatellite loci were successfully amplified.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
blue mussel, mytilus trossulus, baltic, genetic diversity, microsatellite primer, null alleles, crassostrea-gigas, pacific oyster, DNA loci
Postens nummer:
79338
Posten skapad:
2008-12-01 18:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007