transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multimodal Corpora

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII (-2009))
Publicerad i:
Lüdeling, Anke & Kytö, Merja (eds) Corpus Linguistics. An International Handbook. Mouton de Gruyter, Berlin, s. 207-225
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
ISBN: 978-3-11-018043-5
Postens nummer:
79320
Posten skapad:
2008-12-01 16:46
Posten ändrad:
2013-09-26 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007