transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bättre och sämre skolor? Analyser av Skolverkets SALSA-data tillsammans med enkätdata

Författare och institution:
Rolf Lander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Michael Hansen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
IPD-rapporter / Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1404-062X
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
79250
Posten skapad:
2008-12-01 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007