transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The AHESIS Project. A Eurpean PETE curriculum

Författare och institution:
k Hardman (-); G Klein (-); Göran Patriksson (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan); a Rychtecky (-); F Carreiro da Costa (-)
Publicerad i:
I Patriksson (Red:s ). SVEBI årsbok 2007,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SVEBI
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
79195
Posten skapad:
2008-11-28 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007