transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical education teachers in Greek and Swedish schools: Cooperation with teachers in other school subjects

Författare och institution:
Göran Patriksson (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan); Konstantin Kougioumtzis (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Paper presented at ISCPES International Sport Studies Conference in Melbourne March 6 – 8 2006.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
79190
Posten skapad:
2008-11-28 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007