transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Innebörd och utbredning av upplevd föräldrapress i ungas idrott

Författare och institution:
Christian Augustsson (-); Göran Patriksson (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan)
Publicerad i:
Svensk idrottsforskning ,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
79181
Posten skapad:
2008-11-28 12:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007