transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SVEBI:s årsbok 2007

Redaktör(er):
Göran Patriksson (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
SVEBI
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
79165
Posten skapad:
2008-11-28 12:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007