transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychotic symptoms in the elderly in Europe. Results from the EURODEP studies.

Författare och institution:
Svante Östling (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Thomas Marlow (-); A Braam (-); Margda Waern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
14th AEP Symposium. Dubrovnik 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
79095
Posten skapad:
2008-11-27 16:19
Posten ändrad:
2016-08-30 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007