transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transferred in translatio: Making a state in early medieval Bulgarian genealogies

Författare och institution:
Antoaneta Granberg (Institutionen för slaviska språk)
Publicerad i:
Festschrift in Honour of Professor Arto Mustajoki on the Occasion of his 60th Birthday, Slavica Helsingiensia 35 s. 49-58
ISSN:
0780-3281
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk
Postens nummer:
79024
Posten skapad:
2008-11-27 14:40
Posten ändrad:
2011-06-29 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007