transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Talking about texts in the classroom

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
In M. Horsley, S. Knudsen, & S. Selander (Eds.), ´Has past passed? Textbooks and Educational Media for the 21 st Century. , s. pp 230–238
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Stockholm Institute of Education Press
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
79016
Posten skapad:
2008-11-27 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007