transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vocational students talk about texts in small groups

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
In L1 – Educational Studies in Language and Literature, 9 ( 1 ) s. 63-89
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education, reading comprehension
Postens nummer:
79014
Posten skapad:
2008-11-27 14:02
Posten ändrad:
2009-09-18 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007