transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coherens, röst och läsning på ett andraspråk: ett pilotförsök med olika textversioner i år 7

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Ytterligare information:
ROSA, rapporter om svenska som andraspråk; 2. Göteborgs universitet.
Postens nummer:
79012
Posten skapad:
2008-11-27 13:59
Posten ändrad:
2008-11-27 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007