transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modell för ämnesdidaktisk kommunikation

Författare och institution:
Carl E. Olivestam (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Pedagogiska fakultetens Rapportserie Åbo akademi, ( 19 ) s. 16 s
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
78998
Posten skapad:
2008-11-27 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007