transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Special education in comprehensive school: extent, forms and effects.

Författare och institution:
Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Lisa Asp-Onsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Ingemar Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at the European Conference for Educational Research (ECER-08). Gothenburg, Sweden: September, 2008. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
78978
Posten skapad:
2008-11-27 11:46
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007