transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Why am I in school? Relationships between adolescents’ goal orientations, academic achievement and self-evaluations

Författare och institution:
Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Paper presented at the NFPF-conference. Örebro, Sweden: Marsh, 2003.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
78976
Posten skapad:
2008-11-27 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007