transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elevhälsa och det multiprofessionella teamet

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Paper presenterat vid konferensen Samhörighet, Samverkan, Särskil(j)d, 7-8 Februari, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
78960
Posten skapad:
2008-11-27 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007