transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

“In here I am pretty” – Onlinerollspel, stigma och identitet

Författare och institution:
Jonas Linderoth (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
H. Rystedt & R. Säljö (Eds.), Kunskap och människans redskap: teknik och lärande, s. 31-50
ISBN:
978-91-44-04832-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
education
Postens nummer:
78931
Posten skapad:
2008-11-27 09:52
Posten ändrad:
2010-01-07 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007