transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vårdenhetschefers arbetsvillkor och utbildningsbehov

Författare och institution:
Leeni Berntsson (Institutionen för omvårdnad); Carina Furåker (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Vård i Norden , 23 ( 2 ) s. 26-31
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
78927
Posten skapad:
2008-11-27 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007