transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förebyggande arbete mot narkotika i krog- och nöjesmiljöer

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
17
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
narkotika, nöjesliv, förebyggande arbete
Postens nummer:
78883
Posten skapad:
2008-11-26 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007