transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beteendevetenskap, oral hälsa och infektionskontroll

Författare och institution:
Kajsa H. Abrahamsson (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Tandläkartidningen, 100 ( 12 ) s. 62-63
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Odontologisk beteendevetenskap
Postens nummer:
78854
Posten skapad:
2008-11-26 11:40
Posten ändrad:
2010-01-26 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007