transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Caloric restriction and autophagy in C. elegans.

Författare och institution:
Catarina Mörck (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Marc Pilon (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Autophagy, 3 s. 51
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
Postens nummer:
78747
Posten skapad:
2008-11-25 11:33
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007