transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Competition and Competitiveness in the Video Game Industry

Författare och institution:
Peter Zackariasson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Timothy L. Wilson (-)
Publicerad i:
American Society for Competitiveness Conference. Goa, India, January,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
78685
Posten skapad:
2008-11-24 13:53
Posten ändrad:
2008-11-24 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007