transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Who are the trustworthy, we think?

Författare och institution:
Olof Johansson-Stenman (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Journal of Economic Behavior and Organization, 68 s. 456-465
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
78684
Posten skapad:
2008-11-24 13:52
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007