transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Norstedts Akademiska Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
78676
Posten skapad:
2008-11-24 12:11
Posten ändrad:
2008-11-24 12:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007