transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Föreställningar om lärande och tidsandan

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
I Staffan Selander (Ed.), Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, s. ss. 71-89
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Myndigheten för skolutveckling
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
78664
Posten skapad:
2008-11-24 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007