transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From instructing pupils to coaching children: Social change and the broadening of responsibilities for the teacher profession

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); P Larsson (-); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Paper presented at Sociocultural perspectives on teacher education and development: New directions for research, Oxford University, Oxford.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
78655
Posten skapad:
2008-11-24 11:37
Posten ändrad:
2010-04-01 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007