transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hjörne, E., & Säljö, R. (2004). “There is something about Julia”- Symptoms, categories, and the process of invoking ADHD in the Swedish school: A case study.

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
H. Lauder, P. Brown, J-A. Dillabough & A. H. Halsey (Eds.) Education, globalisation & social change, s. 602-616
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford, England
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
78626
Posten skapad:
2008-11-24 10:49
Posten ändrad:
2010-04-01 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007