transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phylogenetic nomenclature is compatible with diverse philosophical perspectives

Författare och institution:
Fredrik Pleijel (Institutionen för marin ekologi); M. Härlin (-)
Publicerad i:
Zoologica Scripta, 33 s. 587–591
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
78465
Posten skapad:
2008-11-20 13:51
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007