transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Annelida

Författare och institution:
G. W. Rouse (-); Fredrik Pleijel (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Zootaxa, ( 1668 ) s. 245–264
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
78461
Posten skapad:
2008-11-20 13:33
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007