transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using passive sampling and UPLC/QTOF MSMS as a tool for the screening of pharmaceutical residues in sewage effluent and fish bile.

Författare och institution:
T Alsberg (-); J Magnér (-); M. Adolfsson-Erici (-); J Mintén (-); Lina-Maria Gunnarsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); D. G. Joakim Larsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
SETAC Europe, Haag, the Netherlands, May 7-11, 2006.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
78413
Posten skapad:
2008-11-19 16:28
Posten ändrad:
2009-01-15 20:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007