transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison between fish bile and XAD-2 passive sampling for the enrichment of pharmaceutical substances in sewage effluents.

Författare och institution:
M. Adolfsson-Erici (-); T Alsberg (-); J Magnér (-); Lina-Maria Gunnarsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); D. G. Joakim Larsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
SETAC North America 27th Annual Meeting. Montreal, Quebec, Canada. 5-9 November, 2006.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
78412
Posten skapad:
2008-11-19 16:24
Posten ändrad:
2009-01-15 20:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007