transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Field testing of a fish bioconcentration model used in assessing the risks posed by pharmaceutical residues in aquatic environments.

Författare och institution:
J N Brown (-); N Paxeus (-); Lars Förlin (Zoologiska institutionen); D. G. Joakim Larsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
SETAC Europe 17th Annual meeting, May 20-24, 2007, Porto, Portugal,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
78406
Posten skapad:
2008-11-19 16:11
Posten ändrad:
2010-02-12 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007