transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epidemiological studies indicate a cause-effect relationship between pulp mill effluent exposure and male-biased sex ratios in fish.

Författare och institution:
Lars Förlin (Zoologiska institutionen); M. Adolfsson-Erici (-); D. G. Joakim Larsson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Publicerad i:
Platform presentation at the 5th International Conference on Fate and Effects of Pulp and Paper mill Effluents. Seattle, Washington, June 1-4, 2003. Extended abstract published in: Pulp and Paper Mill Effluent Environmental Fate and Effects Conference Proceedings. Ed. D. Borton, T.J. Hall, R.P. Fischer and J.F. Fischer. DEStech Publications, Inc., Lancaster, s. 48-54
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
78395
Posten skapad:
2008-11-19 15:19
Posten ändrad:
2010-02-12 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007