transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Progesterone membrane receptors - regulation in the ovary of the rat.

Författare och institution:
Magdalena Nutu (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); P. Thomas (-); Håkan Billig (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); D. G. Joakim Larsson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Publicerad i:
Proceedings in: Steroids. Poster presentation at the FASEB conference on "Steroid Hormone Receptors: Integration of Plasma Membrane and Nuclear-Initiated Signaling in the Hormone Action", July 31 - Aug 5, 2004, Tucson, Arizona, USA, 70 s. 478-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
78389
Posten skapad:
2008-11-19 15:08
Posten ändrad:
2009-01-15 20:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007