transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Report of the OECD/IPCS workshop on toxicogenomics.

Författare och institution:
D. G. Joakim Larsson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Antal sidor:
62
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
OECD
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Ytterligare information:
OECD series on testing and assessment. No 50. ENV/JM/RD(2004)12/REVI.
Postens nummer:
78364
Posten skapad:
2008-11-19 12:40
Posten ändrad:
2009-01-15 20:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007