transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hormones and Endocrine disrupting substances in the Environment.

Författare och institution:
D. G. Joakim Larsson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); L Norrgren (-); Lars Förlin (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Environment and Pharmaceuticals (ed. Wall T.), s. Chapter 6, p 84-103
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Apoteksbolaget AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Ytterligare information:
Available in English or Swedish from Apoteksbolaget AB, Sweden, www.pma.se
Postens nummer:
78347
Posten skapad:
2008-11-19 10:16
Posten ändrad:
2010-02-12 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007