transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comments on Vacuous Subject Movement

Författare och institution:
Joe Trotta (Engelska institutionen)
Publicerad i:
An international master of syntax and semantics : papers presented to Aimo Seppänen on the occasion of his 75th birthday / edited by Gunnar Bergh, Jennifer Herriman & Mats Mobärg,
ISBN:
91-7346-499-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Postens nummer:
78306
Posten skapad:
2008-11-18 16:54
Posten ändrad:
2010-11-08 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007