transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Drug production facilities - an overlooked discharge source for pharmaceuticals to the environment.

Författare och institution:
D. G. Joakim Larsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Pharmaceuticals in the Environment. Sources, Fate, Effects and Risks. (Ed. Kümmerer K) , s. 37-42
ISBN:
978-3-540-74663-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
78283
Posten skapad:
2008-11-18 15:23
Posten ändrad:
2014-05-07 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007