transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordisk katastrofhistoria

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Lundälv,J. Det talande offret. Journalistik vid olyckor och katastrofer., s. 29-42
ISBN:
91-7111-121-2
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Meyers förlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
krisjournalistik, katastrofjournalistik, olycksjournalistik, talande offer, media, socialtjänst, hälso- och sjukvård, standardiserad skadeinformation
Postens nummer:
78228
Posten skapad:
2008-11-18 13:06
Posten ändrad:
2009-11-11 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007