transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svensk Public-Service rapporterar

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Lundälv,J. Bioterrorism och media - en guide om säkerhet och beredskap, s. 60-62
ISBN:
91-7111-132-8
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Meyers förlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Bioterrorism, media, försvaret, Säkerhetspolisen, hotbilder, mjältbrand
Postens nummer:
78221
Posten skapad:
2008-11-18 12:57
Posten ändrad:
2009-11-11 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007