transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relations: Ethics and the Modernist Subject in James Joyce's Ulysses, Virginia Woolf's The Waves, and Djuna Barnes Nightwood

Författare och institution:
AnnKatrin Jonsson (Engelska institutionen)
ISBN:
LIBRIS-ID:9061000
Antal sidor:
182
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-09-20
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Opponent:
Prof. Laura Marcus, University of Sussex
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15961
Postens nummer:
78203
Posten skapad:
2008-11-18 12:17
Posten ändrad:
2010-09-20 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007