transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Improved beam steering accuracy of a single beam with a 1D phase-only spatial light modulator

Författare och institution:
David Engström (Institutionen för fysik (GU)); Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik, Chalmers); Emma Eriksson (Institutionen för fysik (GU)); Mattias Goksör (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Optics Express, 16 ( 22 ) s. 18275-18287
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Annan fysik ->
Beräkningsfysik
Postens nummer:
78193
Posten skapad:
2008-11-18 11:24
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007