transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relations:Ethics and the Modernist Subject in James Joyce's Ulysses, Virginia Woolf's The Waves, and Djuna Barnes Nightwood

Författare och institution:
AnnKatrin Jonsson (Engelska institutionen)
ISBN:
3039105744
Antal sidor:
210
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Peter Lang
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
78123
Posten skapad:
2008-11-17 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007